Com ens podem organitzar per a crear una empresa?Per tal de d’organitzar l’empresa van haver de crear un organigrama i distribuir-se les responsabilitats. Per aquest motiu, vam fer una activitat d’autoconeixement on cada alumne va escriure en un petit paper la seva habilitat i a l’altra banda el seu nom. Van escriure habilitats relacionades amb fer manualitats, escriure, comptar, llegir, ajudar als altres, escoltar totes les opinions, parlar en públic, organitzar, endreçar, entre d’altres.


Després els vam anar obrint d’un en un i entre tots vam consensuar quina responsabilitat li pertocava a cadascú. Amb l’ajuda de les seves imatges cada alumne es va situar on es va veure més capaç de dur a terme la seva responsabilitat. Quan van haver massa alumnes en una mateixa responsabilitat, ho vam resoldre a votacions.

Per acabar, ho vam penjar a l’aula perquè fos visible per tots i totes.

ORGANIGRAMA 1r

Comentaris