Preparem l'exposició oral de les maquetes.

 Un cop acabades les maquetes, l'alumnat ha revisat, fent servir la base d'orientació, que estiguin ben elaborades i que tinguin els elements necessaris per poder explicar correctament la rotació o translació de la terra.

I han començat a preparar les exposicions orals. Primer han pensat què havien de dir i després cada alumnes s'ha apuntat en un paper la seva part de l'exposició per poder-ho practicar.

Comentaris