Què és una empresa?Els jocs de taula que tenim a l'aula estan molt malmesos i no hi ha masses jocs per poder compartir amb els companys i companyes. Per aquest motiu, s'anima a l'alumnat a buscar una solució al problema, han de trobar una manera de poder aconseguir diners per tal de poder comprar algun joc nou per la classe. 

Després de descartar varies opcions com per exemple: portar diners de casa i comprar els jocs, demanar diners als pares i mares, portar jocs de casa, etc. Al final va sortir una solució força interessant: Crear una empresa! Aquesta solució implicava a tot l'alumnat i, a més, els permetria aprendre com funciona i què és una empresa? D'aquesta manera, si construïm un producte el podrem vendre i obtenir beneficis per tal de comprar els jocs per l'aula. 

Per tal de saber què saben sobre l'empresa, vam fer una activitat cooperativa amb tot l'equip on havien de posar en pràctica una estructura cooperativa anomenada 1-2-4. Van escriure paraules relacionades  amb l'empresa en diversos post-its. Al final de l'activitat, cada grup presentarà a la resta les seves paraules i les aniran enganxant a la pissarra al voltant de la paraula EMPRESA. 

Al final les van classificar en els diverses fases de l'empresa: Comentaris