Quina imatge representa la nostra empresa?


A partir d’aquesta pregunta l’alumnat ha après que moltes empreses a part d’un nom també tenen una imatge que la representa. Llavors han vist diversos logotips que representen empreses conegudes i que les imatges ajuden a identificar les marques.

Per això individualment, han dibuixat en un paper el nom de l’empresa i el logotip que l’acompanya. Per decidir el logotip entre tots, han votat fins decidir el que més agradava a tothom.  


Per acabar, els responsables de comunicació i vendes han dibuixat i pintat la imatge corporativa en un tros de roba per poder representar la nostra empresa. 


Quina imatge representa la nostra empresa? 1r

Comentaris