Entrades

Quina funció fa cadascuna de les parts de l’arbre? Com la fa?

Com és un arbre per dins? I per fora?

Què hem observat a la Torre Marimon?