Quina funció fa cadascuna de les parts de l’arbre? Com la fa?


Quan l’alumnat ja ha observat les parts de l’arbre, s’han plantejat la pregunta:

-          Quina funció fa cadascuna de les parts de l’arbre? Com la fa?

Per cercar la informació i poder donar resposta a aquesta pregunta, han utilitzat ordinadors i han buscat informació als vídeos que hi havia penjats al symbaloo.

Han anat anotant les informacions importants i les paraules que no entenien.

Per acabar, amb tota la informació han completat una fitxa utilitzant l’estructura cooperativa 1-2-4 per posar en comú tot el que han après.

Quines funcions tenen? 1r summem

Comentaris