Empresa: Hem signat els estatuts i format l'organigrama

Aquests dies hem estat treballant l'itinerari de "Com podem crear una empresa?". Primer de tot vam fer l'organigrama per tal de veure clar quin era la feina i el càrrec de cadascú. Després, els i les secretaries van obrir una acta per tal de llegir i aprovar els estatuts de l'empresa, i finalment, van signar els estatuts.
Ja hem engegat els motors de l'empresa!Comentaris