Avaluem el nostre treball.


Després d'una sessió d'itineraris on hem fet alguna tècnica de treball cooperatiu, en aquest cas el llapis al mig per posar-nos d'acord en com farem la maqueta, ferm un diari de sessions. Aquests diaris de sessions serveixen a l'alumnat per avaluar com estan treballant i proposar-se aspectes a millorar durant el treball en equip.Comentaris

Publica un comentari a l'entrada