COM HA DE SER UN ESMORZAR PER QUÈ SIGUI SALUDABLE?A mitjans del primer trimestre, vam començar a treballar la nutrició. A partir dels coneixements previs que ja sabíem, vam elaborar uns murals a l'aula. Més endavant, fent servir la tècnica cooperativa del grup d'experts, vam aprendre quins eren els aparells implicats en aquest procés, vam fer un esquema amb tots els apunts recollits i una prova avaluativa a través del Classroom.
D'altra banda, i també treballant cooperativament, amb la tècnica de la lectura compartida, vam llegir diversos articles per esbrinar què eren els nutrients i la importància de portar una alimentació saludable. Com a tancament d'aquest itinerari, cada equip cooperatiu va dissenyar el seu esmorzar saludable i el van compartir un matí a l'escola.
Finalment, vam avaluar el treball en equip amb un diari de sessions, on queda resumit com ha treballat cada equip i què poden millorar en els futurs projectes.

A continuació podeu veure un seguit d'imatges del treball d'aquestes setmanes.

Comentaris